Loading
In engleza In romana
Proiecte in derulare

Cel mai de durat? proiect al parohiei este oferirea de hran? celor afla?i în dificult??i materiale. Activitatea prezent? a debutat în 2003 cu un num?r de 30 de persoane care primeau Duminica mas? cald?. Aceast? mas? se oferea în principal b?trânilor ?i era dus? la domiciliu de c?tre tineri voluntari din parohie ?i nu numai. În prezent, activitatea la cantin? înseamn? oferirea de mas? cald?, sâmb?ta ?i Duminica precum ?i în s?rb?torile de peste an, unui grup de 50 de persoane. Pe lâng? masa cald?, se organizeaz? uneori pelerinaje, evenimente festive, se ofer? asisten?? medicl?, medicamente, în func?ie de partenerii de proiect pe care-i g?sim.

Stiri/Evenimente

Sfintii zilei

Evanghelia zilei

Link-uri utile

Patriarhia romana
Biblioteca sfantului sinod
Trinitas TV
Radio Trinitas
Ziarul lumina

Copyright © Quartz Matrix | All rights reserved